Persatuan Ibubapa
dan Guru-Guru

SMK ROMPIN, 26800 KUALA ROMPIN, PAHANG
   
  LAMAN UTAMA
 
 
 
 

 
 
PIBG SMK Rompin


RASIONAL

Menyedari hakikat bahawa tuntutan pendidikan semakin kompleks masakini, penglibatan langsung ibu bapa dan guru dalam program pendidikan perlulah digemblengkan secara erancang.  Oleh itu peranan PIBG amat penting dalam usaha merealisasikan kecemerlangan dalam apendidikan seperti yang dihasratkan tercapai melalui Falsasfah Pendidikan Negara.

FALSAFAH

Persatuan Ibu Bapa dan Guru di Pahang adalah satu badan di sekolah yang mejalankan usaha berterusan bagi menyokong segala kegiatan sekolah dalam merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara  dan Blueprint sekolah berlandaskan kaedah-kaedah dan perlembagaan PIBG.

MATLAMAT

PIBG dapat meningkatkan peranan yang lebih berkesan, dengan rasa penuh bertanggungjawab dan secara sedar, terhadap mendokong pelaksanaan dan kejayaan Blueprint sekolah.

OBJEKTIF

Membantu pihak sekolah kearah mencapai matlamat dan objektif Blueprint sekolah khususnya dalam bidang

            *          Kurikulum
            *          Kokurikulum
            *          Bina Insan / Moral
            *          Disiplin
            *          Keceriaan Sekolah

 

 

 
BERITA TERKINI PIBG