Laman Utama PSS TAKWIM 2009
KEMASKINI : 2 JAN 2009
JANUARI

FEBUARI

MAC
 • Perlantikan AJK
 • Perlantikan Pustakawan
 • Orientasi PSS Tkt 1
 • Mesyuarat AJK Induk
 • Mula Program Nilam/
  Bukti
 • Mesyuarat AJK Kerja
  1/09
 • Jadual Bukti Dipamir
 • Jadual Pustakawan
  Dipamir
 • Pameran Buku dan
  Teknologi Pendidikan
 • Jadual Media /TVP dipamirkan.
 • Kajian keperluan PSS
 • Kad Automasi PSS Tg 1 sesi 2008 siap.
 • 'Inhouse'- Headcount 2009
 • Rekod Kelas NILAM Tingkatan 1,2009 .
 • Sesi Fotografi Tkt 1, 2009
 • Terbitan Berkala PSS
  Edisi 1/2009
 • Penyediaan Kad
  Automasi PSS Tkt 1, 2009
 • Mesyuarat AJK Kerja
  PSS 2/09
 • Kursus Pembudayaan
  TMK Dalam P&P
 • Kursus Pengurusan PSS
  Untuk AJK PSS dan
  Pustakawan
 • Keceriaan PSS
 • Kempen Galakan Membaca 2009
 • Kursus Dalaman "WEBTV dalam P&P dengan kerjasama PSPN Pahang.
 • Pusat Akses PSS mula beroperasi.
 • Pertandingan Bahan P&P Dengan
  Powerpoint
 • Sistem Pinjaman
  Berkelompok
 • Melabel Nama
  Saintifik Pokok
 • Bercerita
 • Deklamasi Sajak
 • Syair
 • Penyelenggaraan LAN
 • Internet PSS
 • Mesyuarat Pameran
  Bersepadu PSS
 • Mesyuarat Pengawas PSS
 • Galeri Sejarah Sekolah /Galeri Pendidikan SMKR diperkasakan.
APRIL
MEI
JUN
 • Tutup Pertandingan
  Bahan P&P
 • Mesyuarat AJK Kerja
  3/2009
 • Bengkel Proses
  Teknik Bahan Buku
 • Keceriaan PSS
 • Kem Khemah
  Membaca
 • Lawatan PSS ke
  Cameron Highland
 • Bengkel Proses
  Teknik Bahan Buku
  Dan Bukan Buku
 • Bengkel Proses
  Teknik Bahan Bukan
  Buku
 • Kursus pembinaan blog untuk semua guru.
 • Keceriaan PSS
 • Kem Membina Laman Web
 • Proses Teknik dan
  Pengkelasan Buku
 • Baik Pulih Bahan
 • Bengkel Bahan P&P
  Sejarah dan Geografi
 • Pameran Bersepadu PSS
 • Anugerah Nilam/Bukti
 • Penyenggaraan
  Peralatan Teknopen

 

 • Persediaan Kempen
  Bulan Membaca
 • Mesyuarat AJK PSS
 • Kem Khemah Membaca
  Untuk Pustakawan PSS
JULAI
OGOS
SEPTEMBER
 • Bulan Membaca
  Peringkat
  Kebangsaan
 • Pelancaran Kempen
  Bulan Membaca
  Peringkat Sekolah
 • Sayembara Puisi
  dan Pertandingan
  Bercerita
 • Pertandingan Melukis
  Poster
 • Mesyuarat AJK PSS
  4/2009
 • Persediaan Pameran
  Bulan Kemerdekaan
 • Pertandingan Buku
  Skrap Antara Kelas
 • Pertandingan Nyanyian
  Lagu Patriotik
 • Pertandingan Mencari
  Maklumat : Kembara
  Maklumat 2009
 • Pameran Bertema :
  Perpaduan Membawa Kemajuan
 • Pertandingan Poster dan
  Potret
 • Pameran Bertema Hari Kemerdekaan
 • Anugerah Bintang
  Nilam/Bukti
 • Pengenalan Pinjaman
  Buku Rujukan PMR,
  SPM & STPM untuk
  Ahli Sahaja
 • Persediaan
  Peperiksaan PMR/ SPM
  STPM
OKTOBER
NOVEMBER
DISEMBER
 • Sokongan P&P
 • Perkhidmatan
  Fotostat untuk Nota
  Pelajar
 • Mesyuarat Induk PSS
  2/2009 (Akhir)
 • Jamuan Akhir Tahun
ARKIB PSS SMKR
GAMBAR AKTIVITI
2009