Laman Utama PSS
Visi Misi

Membina dan melahirkan generasi masyarakat cemerlang yang berilmu pengetahuan, dinamis, kreatif dan berakhlak mulia serta berketerampilan

Mewujudkan sebuah pusat sumber yang berupaya memainkan peranan sebagai pusat mengakses maklumat dalam pelbagai bentuk media selaras dengan perkembangan teknologi maklumat serta sedia kearah perkongsian maklumat melalui sistem rangkaian dalaman (LAN) serta luaran (WAN)
Khidmat PSS Objektif
 • Pinjaman Buku

 • Fotostat & Binding

 • Sewaan Komputer

 • Pentas Kokuria

 • Khidmat Bank Item

 • Capaian Internet

 • Tempahan Bilik SAL

 • Galeri Pendidikan

 • Pinjaman ABM

 • Radio/TV Pendidikan

 • Pinjaman LCD

 • Pinjaman CD
 • Meningkatkan mutu perkhidmatan Unit Pusat Sumber sebagai tonggak pusat pengajaran dan pembelajaran

 • Menggalakkan murid dan guru membuat rujukan melalui perkhidmatan disediakan

 • Memberi ruang kepada guru-guru menggunakan perkhidmatan di PSS dalam menyelesaikan masalah P&P

 • Menyediakan kemudahan prasarana bagi Pusat Sumber Elektronik (PSE) atau e-PSS menjelang tahun 2006

 • Menjadikan PSS sebagai pusat aktiviti pembelajaran yang merangkumi semua bidang ilmu.
Piagam Pelanggan  
 • Perkhidmatan terbaik kepada murid, guru dan staf sokongan

 • Menyediakan kemudahan kearah membudayakan teknologi pendidikan

 • Menyediakan ruang pembelajaran dan rujukan yang kondusif

 • Memberi latihan dan bimbingan kepada para guru dalam mengendalikan ABM dan peralatan ICT