Laman Utama PSS
e-ALBUM
PSS adalah tempat belajar. Ia seharusnya
berada dalam situasi aman dan tenteram
Tempat guru-guru membuat rujukan serta
berbincang
Semua pelajar yang hendak meminjam perlu
memiliki KAD KEAHLIAN PSS
Perkhidmatan Khidmat Membaca memberi
panduan cara mendapatkan bahan bacaan
Pelajar dibimbing oleh guru semasa aktiviti
membaca berlangsung
Bahan bacaan diedarkan secara 'Bulk Loan'
ke setiap kelas secara berkala melalui NILAM
Semua pelajar dialu-alukan datang ke PSS dan
menggunakan kemudahan yang disediakan
Penggunaan komputer dalam pengurusan
bahan P&P banyak membantu